06 - 28 98 20 02

Voorbereiden op btw-gevolgen van de Brexit

Voorbereiden op btw-gevolgen van de Brexit

Sinds 1 februari is de Brexit een feit. Er geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Daarna gaan de import en export naar het Verenigd Koninkrijk (VK) veranderen. Wat voor impact kan dit op uw bedrijf hebben?

Overgangsperiode. Van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode. In een recent besluit is aangegeven dat het VK in die periode nog wordt aangemerkt als EU-lidstaat. Het is nog onzeker wat er daarna gaat gebeuren. Het VK wil per 1 januari 2021 als derde land worden gezien. De overgangsperiode kan echter nog met een jaar worden verlengd tot 1 januari 2022.

Levering goederen naar het VK

Aan ondernemer. De levering van goederen aan een ondernemer in het VK is in Nederland belast met 0% Nederlandse btw als het vervoer van de goederen naar het buitenland aangetoond kan worden. De levering wordt aangegeven bij vraag 3b van de btw-aangifte en bij de opgaaf ICP. De afnemer is in het VK btw verschuldigd over de intracommunautaire verwerving.

Aan particulier. Als er geleverd wordt aan een particulier, is de regeling afstandsverkopen van toepassing als de omzetdrempel van £ 70.000/ € 80.197 overschreden wordt. Als de leveringen aan het VK deze omzetdrempel overschrijden, is er btw in het VK verschuldigd. De omzet moet dan bij vraag 3c van de btw-aangifte worden aangegeven. Bovendien moet de Nederlandse ondernemer zich dan in het VK voor de btw registeren om de btw aan te geven. Tot het bereiken van de omzetdrempel wordt er Nederlandse btw berekend, aan te geven bij vraag 1a/1b van de btw-aangifte.

Gevolgen na 1 januari 2021. Verkopen van goederen aan ondernemers en particulieren zijn aan te merken als export, waarover 0% btw in Nederland verschuldigd is. De omzet moet dan worden aangegeven bij vraag 3a van de btw-aangifte. De goederen moeten in het VK worden ingevoerd.

Inkoop goederen vanuit VK

Gevolgen Brexit. Voor de uitvoering van de Brexit geeft de Nederlandse ondernemer die goederen vanuit het VK in Nederland verwerft, btw aan in Nederland. Vanaf 1 januari 2021 is de aankoop van goederen vanuit het VK aan te merken als import en wordt dit aangegeven bij de douane en via een douaneaangifte. Er is dan btw verschuldigd over de invoer, die voorgefinancierd moet worden, tenzij er een artikel 23-vergunning is verleend.

Te nemen stappen

Bereid u alvast voor door middel van het nemen van de hiernavolgende stappen.

Doe de Brexit Impact Scan. Deze kunt u vinden op https://www.brexitloket.nl

Brexit-vouchers. Er zijn Brexit-vouchers beschikbaar, waarmee u als MKB-ondernemer een korting tot 50% van de kosten voor het advies van een externe deskundige krijgt ( https://mijn.rvo.nl ).

Artikel 23-vergunning aanvragen. Vraag een artikel 23-vergunning aan. In dat geval wordt de invoer-btw in de btw-aangifte aangegeven en in dezelfde btw-aangifte in aftrek gebracht, in plaats van dat de invoer-btw bij de grens wordt betaald. Dit leidt tot een liquiditeitsvoordeel.

Btw 2020 terugvragen. Vraag de btw op zakelijke kosten die uw BV in 2020 in het VK maakt, nog in 2020 terug. Dit kan bij de Nederlandse Belastingdienst via de speciale portal ( https://eubtw.belastingdienst.nl/netp ).

Aangiftesoftware. Ga na of uw aangiftesoftware moet worden aangepast, zodat er in 2021 btw-aangifte en douaneaangifte kan worden gedaan.

Onderneem nu alvast actie om ook na de overgangsperiode de handel met het VK door te kunnen laten gaan. Doe de Brexit Impact Scan. Vraag de in 2019 in het VK betaalde btw voor 1 oktober 2020 terug en vraag de in 2020 in het VK betaalde btw nog in 2020 terug.

Voor de juiste lijn in uw organisatie