06 - 28 98 20 02

Voordelig om in de BV te blijven?

Voordelig om in de BV te blijven?

Per 1 januari 2020 worden de belastingtarieven weer aangepast. Is het dan nog wel fiscaal voordelig om in de BV-vorm te blijven ondernemen? Hoe zit dat?

Wat gaat er veranderen? Uw BV betaalt over de eerste € 200.000 winst 19% vennootschapsbelasting (Vpb). Over het meerdere is dit 25%. Vanaf 2020 daalt het lage tarief naar 16,5%. Het hoge tarief bedraagt ook in 2020 25%. In 2021 dalen de Vpb-tarieven naar uiteindelijk 15 en 21,7%. Ook het tarief voor de inkomstenbelasting (IB) gaat in 2020 omlaag. Daar staat echter tegenover dat aftrekposten in de aangifte IB vanaf 2020 slechts aftrekbaar zijn tegen maximaal 46%. In de jaren daarna daalt die grens nog verder. Bovendien is er aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de IB jaarlijks wordt verlaagd.

In de BV blijven? Als directeur-grootaandeelhouder (dga) ontvangt u van uw BV een salaris waarover u IB betaalt. U heeft geen recht op de ondernemersfaciliteiten in de IB, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De winst die na betaling van de Vpb resteert in de BV, kunt u in de BV laten. Als u dit geld naar privé wilt halen, betaalt u daarover 25% IB in box 2. Dit tarief zal gaan stijgen naar 26,9%.

Terug naar eenmanszaak? Een ondernemer met een eenmanszaak betaalt IB. Op de winst komen eerst de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling in mindering voordat de belasting wordt berekend.

Omslagpunt. Een veelgestelde vraag is bij welk winstniveau het ondernemen in de BV-vorm fiscaal aantrekkelijker is dan ondernemen als eenmanszaak. Op dit moment ligt dit omslagpunt op een winstniveau van minimaal € 150.000 per jaar. Door aangekondigde veranderingen ligt het omslagpunt vanaf 2020 een stuk lager, namelijk op € 120.000. Als uw jaarwinst meer dan € 120.000 bedraagt, zit u meestal wel goed in de BV. Let op. Hierbij is uiteraard wel van belang hoeveel geld u jaarlijks privé uitgeeft. Bovendien kunnen er ook niet-fiscale redenen zijn om in de BV te blijven, zoals de beperking van de privéaansprakelijkheid van u als dga van de BV.

Voor de juiste lijn in uw organisatie